Sens dubte, la violència de gènere és una de les xacres d’aquest segle. Hi ha una part d’aquesta violència que s’exerceix especialment en el món digital on, a més, hi ha la possibilitat covard d’utilitzar perfils falsos en xarxes socials que permeten operar de manera impune i on s’estan reforçant els estereotips i pràctiques discriminatòries cap a les dones, arribant en alguns casos a exercir una violència psicològica i emocional.

Com associació i, sobretot, com a pares, ens preocupen tots aquests temes, això és la raó per la qual l’Associació Educativa i Cultural Blue Beehive subvencionada per l’Ajuntament d’Ibi, hem plantejat la realització d’el programa “EMPÀTIC – Programa per educar en l’empatia i la igualtat en entorns digitals “, l’objectiu és la prevenció i erradicació de la violència de gènere, actuant especialment en els entorns digitals i en joves des de 12 a 18 anys, que és on a l’associació tenim un major coneixement i accés a la nostra activitat d’educació no formal.

El desenvolupament d’aquest programa es planteja a tres anys:

  • El primer any per a l’elaboració d’uns materials didàctics i 8 vídeos específics sobre la violència de gènere que estarà a disposició de professors i pares sota copyleft Creative Commons.
  • El segon any, per a la coeducació mitjançant l’elaboració de tallers amb joves utilitzant els materials elaborats com a base per a aquests tallers, on es generaran activitats de dramatització per crear empatia.
  • El tercer any, s’educarà en la igualtat d’oportunitats i es realitzarà un documental sobre violència de gènere a partir de debats i de la feina feta en els tallers de dramatització.

Els objectius principals i globals d’aquest Programa EMPÀTIC:

• Creació d’un material educatiu enfocat al coneixement, la sensibilització i la conscienciació dels adolescents, sobre la igualtat i la violència de gènere.
• Foment de l’empatia i la igualtat entre els joves.
• Previndre la violència de gènere en general però, especialment, en l’entorn digital mitjançant l’educació en estratègies i recursos tècnics i intrapersonals.
• Ressaltar el paper d’aquells que són subjectes passius per a que creen empatia amb les víctimes.
• Utilitzar les pròpies xarxes socials, fer servir còmics i infografies per a realitzar campanyes contra la violència de gènere.

Els objectius específics per a l’any 2021 seran:
• La creació de 8 vídeos descrivint els diferents tipus de violència de gènere.
• La creació de materials didàctics recolzats en infografies i còmics que siguen propers per als joves.
• Introducció a col·legis i centres col·laboradors de joventut per generar un impacte en la prevenció de la violència de gènere.

Per a aquest primer any de el programa, es projecten dues activitats principals:

1 Creació de huit vídeos (El primer serà promocional i d’explicació del programa EMPÀTIC).

2 Creació de nou infografies

Aquests vídeos versaran sobre els diferents tipus de violència de gènere i estan especialment desenvolupats seguint les tècniques de visual thinking o pensament visual, que tenen un major impacte en els joves.

Els vídeos permeten la seua difusió en xarxes socials, on els joves són més receptius i permeten ser un material educatiu per reflexionar, sensibilitzar i crear empatia.

Els vídeos estaran disponibles en xarxes socials com YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Sota llicència copyleft Creative Commons, estaran disponibles perquè professors i pares puguin utilitzar-los com a material educatiu preparat, especialment, per a estudiants de secundària, per a la sensibilització i la conscienciació dels adolescents.

VÍDEOS DESENVOLUPATS

A continuació, l’enllaç a la Playlist dels 8 vídeos desenvolupats:

També tens a continuació l’enllaç individual de cadascun dels vídeos per temàtica:

1. Vídeo genèric per a la presentació del Programa EMPÀTIC.

2. Violència física.

3. Violència psicològica

4. Violència social

5. Violència vicària

6. Violència sexual

7. Violència econòmica

8. Violència patrimonial

INFOGRAFIES Y MATERIAL FORMATIU

Creació de materials perquè els joves puguen reflexionar, prendre consciència i empatitzar, treballant el pensament crític sobre el sexisme i la violència de gènere. Aquests materials estan generats recolzant-se en elements gràfics, mitjançant infografies.

S’utilitza un llenguatge respectuós i proper als joves, versant sobre:

1. Deconstruint la discriminació de gènere.

INFOGRAFIA 1. (jpg) Deconstruint la discriminació de gènere.

2. Identificació del cibermasclisme.

INFOGRAFIA 2 (JPG) – Identificació del cibermachisme

3. Control emocional en xarxes socials.

INFOGRAFÌES 3 Y 4 (JPG) – Control emocional en xarxes socials.

4. Resolució de conflictes.

INFOGRAFÍES 5 Y 6 (JPG) RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

5. Educació afectiva i sexual en igualtat.

iNFOGRAFIES 7, 8, 9 Y 10 (JPG) Educació afectiva i sexual en igualtat

6. Autonomia personal i indepèndencia.

7. Fomentant l’empatia en situacions de desigualtat i de violència.

INFOGRAFÍES 11 Y 12 – Fomentant l’empatia en situacions desigualtat i de violència.

8. Masculinitats igualitàries i feminitats empoderades.

INFOGRAFIA 13 – Masculinitats igualitàries i feminitats apoderades

9. Perills en les xarxes socials: Sexting, doxing, grooming, ciberstalking, pornovenjances.

INFOGRAFIES 14 Y 15 – PERILLS A LES XARXES SOCIALS