L’Associació Educativa i Cultural BLUE BEEHIVE és una associació de recent creació amb l’objectiu de cobrir aquells aspectes que a l’educació formal no es treballen fomentant l’aprenentatge servei. Formada per un grup d’entusiastes professors de tots els nivells, de professionals d’organismes intermedis amb experiència empresarial, d’educadors, de monitors de lleure i voluntaris experimentats. El nostre objectiu és sensibilitzar especialment a nens i joves mitjançant propostes actives i creatives per promoure un canvi d’actituds i comportaments a la societat, fomentant els valors d’igualtat, de justícia i solidaritat. Des de l’associació participem en diverses iniciatives, com ara xerrades respecte a les addiccions a la tecnologia en joves. La formació per evitar problemes d’assetjament i ciberassetjament, suport i formació en TIC per a joves desafavorits mitjançant accions que promou l’ajuntament d’Ibi. Tallers d´animació lectora per als més joves. Voluntariat en inclusió social mitjançant cursos d’integració per a immigrants per aprendre el llenguatge bàsic. Monitors de temps lliure que participen en estius a campaments per a nens de famílies des d’estructurades. Els voluntaris de l’Associació participen en les iniciatives de reforç escolar per a nens necessitats que promou Ajuntament d´Ibi. El nostre objectiu és formar els joves a desenvolupar-se tant al món real com al virtual, aplicant intel·ligència emocional en les seves activitats. En la nostra acció realitzant xerrades, tallers, formacions no formals detectem el potencial de l’aprenentatge-servei com un element de gran rellevància perquè els joves es motivin en la realització de activitats solidàries i altruistes. Però el foment del voluntariat requereix un esforç per explicar el compromís, les activitats que es poden realitzar, així com els tipus de voluntariat. Tot i que l’acció de voluntariat implica servei i, no necessàriament aprenentatge, a les edats escolars, és especialment rellevant l’aprenentatge-servei ja que és en aquesta fase on s’adquireix un compromís cívic que s’aplica al llarg de la vida. Conceptes com la solidaritat i l’altruisme, la situació de migració, canvi climàtic i desigualtat social, en els propers anys, seran cada cop més rellevants i seran temes que els nostres joves es trobaran en la seva etapa adulta de manera cada cop més rellevant. És per això, que es pretén realitzar un programa de formació TIC per millorar l’acció del voluntariat als nostres joves, aplicant unes eines efectives que els ajudin a la hora de treballar. Inspirar els joves i donar suport a les transformacions dels objectius i metes proposats a l’Agenda 2030. S’ha realitzat un curs TIC per als voluntaris, amb l’objectiu d’aprendre a utilitzar les eines digitals adequades a l’hora de fer la feina. Aquestes eines finalment implementades han estat:
  • Aplicacions per fer presentacions efectives (Epuzle, WiseMapping, Powtoon, Videoscribing)
  • Eines de cooperació i col·laboració (Trello, Mural)
  • Desenvolupament d’infografies (Canva, Genially)
  • Software per a recopilar opinions: (Survey Monkey)
  • Generació i enregistrament de vídeos i screen-casting (OBS Studio)