Introducció

Aquesta Política de Privacitat explica com ASSOCIACIO EDUCATIVA I CULTURAL BLUEBEEHIVE (en endavant, l'”Associació”) recopila, utilitza, processa i protegeix les dades personals dels usuaris del lloc web [Nom del lloc web] (en endavant, el “Lloc web”).

Quines dades personals recopila l’Associació?

L’Associació recopila les següents dades personals dels usuaris del Lloc web:

 • Dades d’ identificació: Nom, cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon, etc.
 • Dades de navegació: Adreça IP, navegador web, sistema operatiu, historial de navegació, etc.
 • Dades d’ interacció: Comentaris, opinions, suggeriments, etc.

Com utilitza l’Associació les dades personals?

L’Associació utilitza les dades personals dels usuaris per a les següents finalitats:

 • Gestionar el Lloc web: Permetre l’accés i ús del Lloc web, així com proporcionar els serveis sol·licitats pels usuaris.
 • Millorar el Lloc web: Analitzar el comportament dels usuaris i millorar l’experiència d’ús del Lloc web.
 • Trametre comunicacions comercials: Trametre informació sobre productes, serveis i promocions de l’ Associació als usuaris que hagin donat el seu consentiment.
 • Complir amb obligacions legals: Complir amb les obligacions legals que siguin aplicables a l’ Associació.

Amb qui comparteix l’Associació les dades personals?

L’Associació no comparteix les dades personals dels usuaris amb tercers sense el seu consentiment previ.

Quant temps conserva l’Associació les dades personals?

L’ Associació conserva les dades personals dels usuaris durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recopilades, així com per complir amb les obligacions legals que siguin aplicables.

Quins drets tenen els usuaris sobre les seves dades personals?

Els usuaris tenen els següents drets sobre les seves dades personals:

 • Dret d’ accés: Obtenir informació sobre les seves dades personals i com s’ estan processant.
 • Dret de rectificació: Demanar la rectificació de les seves dades personals en cas que siguin incorrectes o estiguin incompletes.
 • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades personals en cas que ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recopilades o en cas que el tractament sigui il·lícit.
 • Dret d’ oposició: Oposar-se al tractament de les seves dades personals en determinats casos.
 • Dret de limitació del tractament: Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals en determinats casos.
 • Dret a la portabilitat de les dades: Rebre les seves dades personals en un format estructurat, d’ ús comú i lectura mecànica, i transmetre’ ls a un altre responsable del tractament.

Com poden els usuaris exercir els seus drets?

Els usuaris poden exercir els seus drets sobre les seves dades personals mitjançant l’ enviament d’ una sol.licitud per escrit a la següent adreça:

ASSOCIACIO EDUCATIVA I CULTURAL BLUEBEEHIVE [Direcció postal]

La sol·licitud ha d’incloure el nom complet de l’usuari, l’adreça de correu electrònic i una descripció del dret que es vol exercir.

Com pot l’Associació protegir les dades personals?

L’Associació implementa les següents mesures de seguretat per protegir les dades personals dels usuaris:

 • Mesures tècniques: Control d’ accés a les dades, xifrat de dades, etc.
 • Mesures organitzatives: Formació del personal, procediments de seguretat, etc.

Com pot l’Associació canviar aquesta Política de Privacitat?

L’Associació pot canviar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. La versió actualitzada de la Política de Privacitat estarà disponible al Lloc web.

Data d’actualització: 21 de juny de 2024

Contacte

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, pot contactar-nos a admin@bluebeehive.eu