El programa EducaIgual té com a objectiu principal, conscienciar sobre com afecten diversos hàbits, rutines, micro masclismes quotidians, els quals poden desembocar en una futura violència de gènere.


L’associació des de la seua àrea educativa i cultural, té altres objectius sobre aquest tema com, motivar i potenciar bones pràctiques a l’hora de tractar-se i de conviure els joves entre ells , sempre partint de la base de l’empatia, aspecte que, pensem, fonamental per a començar a educar.


Els objectius específics del programa EducaIgual son:

- Fer més visible el concepte de co-responsabilitat per a fomentar la igualtat d’oportunitats, fent visibles referents que abriguen expectatives per a xiquets i xiquetes.

- Fomentar l’ús no sexista del llenguatge.

- Fer una reflexió dels estereotips en les xarxes socials i la influència que tenen en els joves.

- Identificar i fer reflexions al voltant de la comunicació en campanyes de màrqueting.

- Fer reflexions al voltant de la educació en igualtat per a preveindre conductes de gènere violentes.


L’Associació Educativa i Cultural Blue Beehive d’ibi, està molt conscienciada amb tots els aspectes que tenen a veure amb el tema de la igualtat entre homes i dones.


És per eixa mateixa raó, per la qual es llança aquest projecte posant el focus en la joventut. Des de l’associació, pensem que s’estan fent moltes faenes sobre conscienciació en aquest tema però, també creguem que queda molta faena per fer.


Cal treballar el concepte de corresponsabilitat fa referència al fet que les tasques de la cura de la vida i de les persones haurien de ser assumides pels que conviuen en una llar que segueix sent una tasca que recau molt més en les dones, ocasionant un desequilibri que és imprescindible abordar si volem fomentar la Igualtat d'Oportunitats.


Educar en Igualtat, fomentant la corresponsabilitat, pot ser una font d'autonomia per a homes i per a dones. El programa Educaigual (2021 y 2022) es van generar vídeos, còmics i es van treballar en tertúlies literàries que s'han seguit aquests dos darrers anys.

A Educaigual II que ara presentem, volem abastar un públic de joves de més edat, de fins a 30 anys. Treballar a l'entorn digital per generar consciència dels problemes de desigualtat de gènere, d'estereotips que es continuen potenciant a l'entorn digital, a les xarxes socials.


Però aquesta vegada, volem comptar amb els mateixos joves perquè siguen ells els que desenvolupen 20 podcasts sobre igualtat de gènere. Treballar la temàtica, el guió, l'enregistrament, els efectes de so i postproducció.


Els podscats pujaran a la plataforma de referència espanyola iVOOX i estaran disponibles per ser utilitzats a les escoles també, encara que siguin especialment orientats a joves, tractant els temes que els joves entenen com a fonamentals per millorar la pedagogia de la igualtat a l'entorn digital.


Seran almenys tres minuts perquè sigui possible generar un missatge que permeti disseminar-lo en xarxes socials mitjançant animacions en alguns casos per cridar l'atenció mitjançant campanyes en aquestes xarxes.


Canal de Podcast en iVOOX


Enllaç als podcasts Educa Igual


Logo nou Generalitat Igualtat