PROJECTE AI4FEMALES

2021-1-PL01-KA220-VET- 000033028

Treballant noves habilitats com l’Internet de les coses (dispositius connectats a internet), la intel·ligència artificial (reconeixement de veu, reconeixement d’imatges), tenim l’oportunitat de generar nous continguts diferencials “atractius per a les dones” i que els alumnes adquireixin noves habilitats per a la futur.
El Consorci generarà DEMOSTRADORS aplicats centrats en AIoT que es mostraran a ESCOLES DE PRIMÀRIA / SECUNDÀRIA, inspirant les dones a aprendre carreres STEM Veterinàries.

OBJECTIUS:
Millorar els currículums escolars incloent nous continguts regulats i homologats que s’adaptin a les competències de la formació professional
Ajustar i relacionar els nous continguts amb el sistema educatiu actual dels centres de formació professional
Desenvolupar material formatiu de futur que permeti als estudiants adquirir nous coneixements relacionats amb la Intel·ligència Artificial i que es puguin aplicar en el seu futur laboral i en la indústria.
Destacar el paper significatiu de les dones a les escoles STEM VET.
Combatre els estereotips de famílies, alumnes i professors
Per inspirar a les noies joves a través d’una educació model a seguir les escoles de veterinària STEM.
Millorar l’adquisició d’habilitats i competències clau per a les escoles de veterinària STEM de tots els estudiants (nens i noies)
Millorar les habilitats dels professors en Internet de les coses i engegència artificial.
Crear noves competències per al futur basades en la Internet de les coses i la connectivitat dels objectes