Tot i que es disposa d’un equip multidisciplinar, cal créixer en coneixement quant a la gestió de cursos per a adults. Es pretén que els formadors de l’associació millorin les competències comunicatives i puguin atendre millor l’exercici de la seva funció. La internacionalització de l’associació està prevista als estatuts de Blue Beehive.

Millorar les competències del nostre personal i dels formadors. Som un equip multidisciplinar i cal un curs per millorar internament i enfocar-se cap a la internacionalització.

Aconseguir la internacionalització de l’associació fent benchmarking cobreix el funcionament i procediments d’una ONG internacional.