PROJECTE RS-COMPROMESA

A la nostra activitat detectem la pèrdua de valors en els nostres joves i la influència de les xarxes socials per informar-se sense eines per conèixer i formar-se opinions sense la influència de les anomenades fake news.

En aquest context, ens proposem fer aquest projecte per generar un contingut que permeti una difusió dels valors que una societat emmarcada en els valors de la Unió Europea i en els Objectius per al Desenvolupament Sostenible que es van marcar a l’Agenda 2030.

Tot això des de l’enfocament regional valencià perquè tinga un valor de difusió però també de coneixement. Per fer-ho, farem 17 vídeos d’entre 2-3 minuts per donar difusió a l’aplicació dels 17 ODS des d’una perspectiva valenciana i europea. Per això utilitzarem la tècnica anomenada videoscribing, on una mà escriu i dibuixa figures per explicar conceptes, en allò que es diu visual thinking.

Es tracta de generar vídeos animats mitjançant aquesta tècnica per donar difusió a aquests valors i la relació que tots els ciutadans haurien de tenir sobre això.

El 17 vídeos estaran fets exclusivament a Valencià es llicenciaran mitjançant copyleft Creative Commons i disponibles al canal de YouTube de l’Associació, creant una llista per a la visualització correlativa. També prepararem dons infografies (exclusivamente en Valencià) per explicar el projecte.

Dins de les activitats i tallers que realitzem des de l’Associació, podrem incorporar aquests vídeos com a material més educatius i no formal per a les activitats que realitzem de conscienciació i de caràcter social.

Des que es va crear l’Associació, fa tres anys, els continguts que realitzem incrementen les nostres possibilitats d’acció, permetent-nos abastar tots els grups, des de joves escolars i joves adults, fins a gent gran. Tot i que el gruix del nostre públic objectiu són els joves menors de 30 anys.

De la mateixa manera que es pretén potenciar en el context escolar la coeducació, la interculturalitat, la no discriminació i la igualtat, els valors democràtics, amb l’objectiu d’aconseguir en el propi context escolar, un clima social de convivència, respecte i tolerància.

VIDEOS DESENVOLUPATS (PLAYLIST)

VIDEOS DESENVOLUPATS

ODS1 – Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el mon

ODS2 – Posar fi a la fam

ODS3: Garantir una vida sana i promoure el benestar

ODS4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat

ODS5: Aconseguir la igualtat entre els géneres

ODS6: Garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible

ODS7: Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna

ODS8: Promoure el creiximent económic sostingut, inclusiu i sostenible

ODS9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització

ODS10: Reduir la desigualtat en i entre els països

ODS11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen sostenibles

ODS12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

ODS13: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

ODS14: Conservar i utilitzar de forma sostenible els recursos marins

ODS15: Promoure l’us sostenible dels ecosistemes terrestres

ODS16: Promoure societats pacifiques i inclusives

ODS17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

INFOGRAFIES DESENVOLUPADES

PDF DESCARREGLABLE

RS-COMPROMESA infografies