A Espanya, la llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat defineix una relació de 10 tipus de voluntariats que, combinats amb els objectius marcats en l’Agenda 2030, són la base del nostre programa per a crear contingut dirigit a joves de 13 a 18 anys especialment perquè siguen conscients dels reptes que suposa la pròpia Agenda 2030, la importància del voluntariat per a aconseguir els objectius i metes marcats, així com la conscienciació que es pretén aconseguir en la població per a acabar amb la pobresa, pal·liar el canvi climàtic, abordar la migració, les desigualtats i atendre els més desfavorits.

Per a això, en el projecte (subvencionat per l’Ajuntament d’Ibi), s’elaboraran 10 vídeos d’almenys tres minuts on s’explicaran els diferents tipus de voluntariat. Aquests vídeos seran realitzats mitjançant la tècnica “*videoscribing”, en la qual una mà dibuixa el contingut sobre un fons blanc, utilitzant tècniques de “visual *thinking” perquè siguen vídeos més atractius als joves.

Aquests vídeos didàctics seran llicenciats sota copyleft *Creative *Commons i podran ser utilitzats per tots aquells interessats, respectant l’autoria, no sent vídeos comercials. Aquests vídeos estaran disponibles en YouTube perquè altres associacions o voluntaris els puguen utilitzar. També s’utilitzaran altres xarxes socials com Instagram, Twitter, Facebook i *TikTok, que permetran augmentar l’impacte.

Playlist dels 10 videos:

Els 10 àmbits d’actuació del voluntariat sobre els quals es desenvoluparan els vídeos seran:

0. Tipus de Voluntariat

1. Voluntariat social.

2.Voluntariat internacional de cooperació per a desenvolupament.

3.Voluntariat ambiental.

4.Voluntariat cultural.

5.Voluntariat esportiu.

6.Voluntariat educatiu.

7.Voluntariat soci-sanitari.

8.Voluntariat d’oci i temps lliure.

9.Voluntariat comunitari.

10.Voluntariat de protecció civil.