PROJECTE STARTKNOW

2021-1-ES01-KA210-ADU-000033998

Aquest projecte vol contribuir als objectius marcats per l’Agenda 2030 acordada per l’Assemblea de l’ONU i adoptada pels països membres de la Unió Europea com a referent per als estats i els ciutadans.

Concretament a la seva “Meta 4.4 COMPETÈNCIES PER ACCEDIR A LA FEINA”, que estableix “augmentar amb gran capacitat el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria” .

D’altra banda, atenent les directrius marcades per la Nova Agenda de Capacitats per a Europa (2016), al seu informe de progrés publicat el febrer de 2019, exposen les vies de millora de capacitats en tres passos clau:
1- Avaluació d’habilitats per localitzar capacitacions addicionals que es necessiten.
2- Oferta daprenentatge, adaptada a les necessitats.
3- Validació i reconeixement.
Aquests mateixos passos es faran servir en aquest projecte.

Els objectius són:
– Millorar l’ocupabilitat mitjançant l’acció de l’educació no formal que oferim.
– Generar sinèrgies amb socis experts que puguin aconseguir intangibles que millorin la nostra capacitació com a formadors.
– Generar una plataforma elearning que recull els temes principals perquè els joves puguin formar-se.
– Treballar amb un grup objectiu que permeti, d’una banda, millorar la nostra acció gràcies a la seva retroalimentació i, de l’altra, mesurar l’increment del coneixement.