Des de la “*Associació Educativa i Cultural *Blue *Beehive” per al 2023 projectem realitzar tallers de ceràmica amb motius iberuts per a promocionar aquesta tradició. Enguany es pretén abastar grups més desfavorits. Els objectius d’aquesta activitat són: 

  • Conéixer i potenciar les tradicions i costums de la localitat d’Ibi.
  • Conéixer les diverses tècniques tradicionals per a treballar i realitzar peces ceràmiques relacionades amb les icones d’Ibi. 
  • Fomentar la creativitat i la imaginació.
  • Oferir una alternativa als grups amb els quals es treballa

-Potenciar el temps d’oci, la socialització i combatre la soledat de les persones majors.

  • Recuperar l’herència cultural mitjançant l’ús de tècniques tradicionals.

D’altra banda, s’ampliarà el joc cultural “*ENFARINA’t” que ha tingut un gran acolliment a les escoles i altres associacions on s’ha promocionat.

Més si cap amb l’ampliació i maneres de jugar realitzades l’any passat. Per a enguany s’ampliaran les preguntes en 150 més que completaran un total de 300 preguntes culturals de la província d’Alacant. A través del joc de tauler, de les preguntes culturals s’aconsegueix ressaltar la cultura, costums i tradicions de la nostra província. L’objectiu per a l’any 2023 és donar-li major rellevància i començar a promocionar-lo fora d’Ibi, ja que, encara que està basat en Ibi, moltes són ja les localitats que s’han incorporat al joc mitjançant la seqüència de preguntes sobre les tradicions i costums que han destacat en el joc.

INSTRUCCIONS DEL JOC (2021)

CASTELLÀ

VALENCIÀ

VARIANTS DE JOC (2022)

CASTELLÀ

VALENCIÀ

Per a aquest any 2023 es comptarà amb l’Ajuntament d’Ibi per a realitzar una promoció cultural més potent, per a això es proposarà un “taller *ENFARINA’t” com si fora un torneig, encara que no es pretén que l’element competitiu siga el referent, sinó promocionar el joc del *ENFARINA’t actualitzat amb més modalitats i preguntes culturals de les tradicions. Es pretén que tots els participants s’emporten el seu joc a casa de manera gratuïta i que es reforce el *ENFARINA’t com un referent cultural per a aprendre i preservar l’herència cultural identitària de les tradicions i costums d’Ibi i de la nostra província. 

Per a això es planteja una ampliació en les maneres de joc i es completarà la informació en la pàgina web de l’associació per a oferir una major alternativa i recorregut cultural que ja de per si mateix ofereix el joc. Es calcula que un 30% de les preguntes culturals, de tradicions i costums seran d’Ibi i la resta es recopilen dels pobles i ciutats de la província d’Alacant.

Per a la realització d’aquests tallers-torneig es realitzarà un roll-up per a promocionar el joc (torneig) i es repartiran els jocs entre els assistents de manera gratuïta.

Enllaç a les preguntes complementàries *ENFARINA’t:

https://bluebeehive.eu/enfarinat/