Projecte Erasmus + KA204 de bones pràctiques, 2020-1-TR01-KA204-093468 liderat per Akdeniz Üniversitesi (AnTalya)

Pagina Oficial:  http://almereproject.akdeniz.edu.tr/

ALternative tourism in MEditerranean Regions (ALMERE). Forms of sustainable tourism, contributing to mutual understanding, mutual respect, and empathy between visitors and guests

INTRODUCCIÓ
El turisme és l’activitat d’oci més popular del segle XXI. Aquesta activitat, abans de ser indústria, va ser popular a principis del segle XIX. Però,  era car i limitat a un nombre reduït de destinacions. En la dècada de 1960 tot va canviar de sobte. Les condicions de vida van permetre que les persones disposaren  de més temps i diners extra per gastar. Al mateix temps, els avions comercials, a un preu raonable, eren capaços de transportar passatgers a qualsevol aeroport del món.

Actualment, les arribades de turistes internacionals arribaven als 1.400 milions i la meitat d’aquestes arribades es va produir a Europa. El turisme és una forma molt popular de descansar, d’entretenir i, possiblement, de conèixer cultures, costums, comportaments humans, etc. És també una font d’ingressos important per a països turístics.

En els temps moderns, el turisme ha evolucionat cap a una “indústria turística” massiva i unidimensional (turisme d’entrada, principalment i turisme nacional, menys), desenvolupant-se massivament en determinades regions del país turístic i en determinats períodes de l’any.

Està dominat per “paquets” de vacances amb tot inclòs en grans hotels i complexos turístics però, també hi ha efectes adversos en el nivell social (la vida econòmica i social dels residents permanents i dels treballadors, sovint amb drets laborals limitats, en depèn en gran mesura), de la cultura local i de l’entorn natural (construcció de complexos turístics a la costa o fins i tot en zones protegides i altres pertorbacions de l’ecosistema).
El canvi de les condicions de vida dels darrers anys ha provocat canvis en l’estructura turística de moltes zones i canvis en les tendències dels consumidors turístics cap als seus viatges. Les destinacions del turisme mundial obliguen a les destinacions turístiques a desenvolupar productes turístics nous i alternatius per tal de fer front a aquests canvis.

En aquest context, es defineix el turisme alternatiu com una forma de turisme en harmonia amb la natura, els valors socials i els valors de la gent local, permet la relació positiva tant dels visitants com de la gent local i els permet compartir les seves experiències.

OBJECTIUS
L’objectiu principal d’aquest projecte és crear consciència i comprensió mútua dels recursos turístics alternatius als països mediterranis, que es veuen afectats negativament  per moviments de turisme massiu. A més, organitzar activitats destinades a sensibilitzar la gent local i els visitants sobre recursos turístics alternatius als països mediterranis.
També per crear una xarxa entre ciutadans interessats en activitats turístiques alternatives rellevants als països mediterranis.
Mitjançant aquest projecte, podem crear una guia turística de recursos turístics alternatius, que té com a objectiu compartir informació i bones pràctiques entre ciutadans dels països mediterranis.
S’espera que la iniciativa permeta una millor protecció de l’entorn natural; més interactivitat entre els ciutadans i visites a llocs de referència; entendre costums locals, tradicions, comportaments; donar suport així les economies regionals (zones rurals, pobles muntanyencs, zones petites i aïllades; per abordar el problema del turisme estacional i per descobrir els “punts amagats” d’una ciutat.

GRUPS D’ORIENTACIÓ
Tenim la intenció d’activar i participar en el procediment d’educació i formació de la comunitat local (especialment les que viuen en regions turístiques potencials alternatives), així com els visitants / hostes. Nosaltres també volem col·laborar amb xarxes rellevants d’altres països mediterranis.
– Autoritats locals
– ONG’s
– Universitats, organitzacions juvenils
– Clubs esportius a l’aire lliure, associacions de turisme basades en la natura

TRANSNACIONALITAT
Una característica general de cada país és que li agrada conèixer el seu rendiment en comparació amb altres països. Aquesta comparació és un aspecte important que permet determinar els països si té sentit copiar polítiques i bones pràctiques d’èxit d’altres. Els països també tenen un fort desig d’intercanviar i compartir idees i factors que els influeixen.
Per tant, la realització del projecte ALMERE a nivell transnacional es justifica, ja que permetrà als socis intercanviar coneixements i experiències sobre activitats de turisme alternatiu i comparar les bones pràctiques.

PRIMERS RESULTATS DEL PROJECTE:

Resultat de l’enquesta de percepció del impacte del turisme en les zones mediterranees:  Ha estat 2 mesos activa, hen obtingut 82 respostes amb les quals em generat aquest informe:

National report – BLUEBEEHIVE SPAIN – 82 participants


The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.