Programa de prevenció d’addiccions TIC, videojoc i jocs en línia

Es presenta la quarta anualitat del programa: *ADITOK especialment focalitzat per a joves de 13 a 18 anys. Per a aquest quart any, es continuarà avançant en la creació de material per a l’acció i visitant escoles. L’objectiu és educar en el món digital.

Els joves són un grup de risc sensible i *influenciable en el desenvolupament d’hàbits inadequats d’ús de les TIC, que poden arribar a ser addictes, convertint-se aquest fet en un problema de primer ordre en la seua salut i en les seues relacions.

En 2019 el Ministeri de Sanitat va incloure per primera vegada l’addicció a la tecnologia en l’actual Pla d’Acció sobre Addiccions. Efectes negatius que provoquen les TIC s’han descrit: pèrdua d’atenció, impaciència, descontrol emocional, donant-se situacions de baixa autoestima (que ve associada al número de “likes” en xarxes socials), alts graus d’inseguretat, quadres depressius, podent arribar a afectar el propi desenvolupament cerebral.

Tot això en joves que encara no tenen una formació i maduresa suficient per a tindre un autocontrol dels seus hàbits de conducta i saber com relacionar-se. Varis són els estudis psicològics que exposen el dèficit d’atenció que es produeix per l’ús del Telèfon intel·ligent i les TIC. Segons el Ministeri, un de cada cinc joves usa Internet de manera addictiva.

El món digital s’ha convertit en un substitut del món real i els joves dediquen el seu temps d’oci a les TIC. L’OCDE descriu que el 22% dels adolescents estan més de 6 hores diàries connectats.

Durant el primer any desenvolupem pautes i vam posar en marxa el programa, demostrant que l’educació juga un paper fonamental. Per a això hem d’assegurar que les famílies, professors i joves, són coneixedors de les tecnologies, no sols des del punt de vista de l’usuari, sinó des del punt de vista del control que exerceixen les aplicacions, xarxes socials, videojocs perquè sàpien reconéixer com els afecten en el seu comportament i propicien l’addicció.

Però no sols les tecnologies són les “culpables”, també es donen factors externs, com a problemes familiars, problemes personals d’autoestima, de personalitat, de dificultats en relacions socials, factors que es desinhibeixen en l’ús de les TIC.

L’emoció és un dels huit processos psicològics bàsics. Es pot definir com les reaccions a estímuls externs, que ens permeten orientar el nostre comportament i actuar amb rapidesa davant les exigències del nostre entorn.

L’objectiu de les xarxes i aplicacions socials és maximitzar l’anomenat “engagement” amb l’usuari perquè dedique més temps a utilitzar els seus serveis, ja que el seu model de negoci es basa en l’extracció de dades i la publicitat.

Les xarxes socials s’han desenvolupat seguint els principis de la psicologia, la sociologia i la neurociència. Es basen en una recompensa immediata i, per tant, són potencialment addictives. Podem explicar el comportament segons la piràmide de *Maslow aplicada a l’entorn digital.

Segons un estudi del Happiness Research Institute, el 69% comparteix imatges dels grans esdeveniments de les seues vides.
Desenvolupaments i materials ja desenvolupats en els tres anys anteriors han permés: fer visibles situacions d’abús de les TIC als propis joves/famílies; reflexionar sobre el negoci de les aplicacions i l’ús de dades personals; educar sobre els riscos, fent-los visibles per als joves; crear una eina per a la valoració del nivell d’addicció TIC contestant a un qüestionari dissenyat per a això; educar en mesures de control i prevenció; generar materials que estiguen disponibles i ser referència com a materials educatius preparats en el llenguatge dels propis joves i que generen un impacte en la seua consciència.
Blue Beehive està formada per experts en educació amb experiència en les TIC educatives en desenvolupaments que integren eines d’avantguarda: com la realitat augmentada o virtual i programació de videojocs.

També tenim un equip pedagògic amb experiència en el camp de la intel·ligència emocional assessorant joves amb dinàmiques grupals i en les bones pràctiques TIC.
Els materials desenvolupats es troben en la pàgina web de Blue Beehive disponibles per a tots els interessats (pares, professors, professionals), amb un llenguatge adaptat als joves, mitjançant *comics o vídeos publicats en TikTok.

Es troba el contingut teòric que utilitzem en els tallers d’Addiccions TIC: activitats de reflexió de l’ús, la visualització i explicació del negoci de les apps, xarxes socials i els riscos de comportament que per un “like”, o per aconseguir un determinat nivell, etc., creen una addicció amb conseqüències que poden arribar a ser greus.
Per a aquest quart any continuarem abordant la problemàtica de les addiccions tecnològiques. La conscienciació realitzada en any passat serà continuada respecte a l’ús dels videojocs. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) identifica l’abús dels videojocs com un trastorn i recomana limitar el joc entre els més joves.

Donar visibilitat al funcionament, a les conseqüències, al negoci que suposen, així com la seua prevenció en addiccions i donar les nocions adequades d’estadístiques i de falta de control seran objectius per a continuar treballant aquest quart any.